Hiển thị tất cả 2 kết quả

Khuôn ép cao su được phân làm hai loại là khuôn cao su ép tức và khuôn cao su ép buồng.
Khuôn ép tức là khuôn sử dụng bằng cách làm nóng khuôn, sau đó đưa cao su vào để ép.
Khuôn ép buồng hay khuôn ép phun là khuôn được cố định, cao su được làm nóng chảy sau đó rót vào khuôn qua các cổng.
Ép tức thường được dùng trong sản xuất số lượng ít hoặc chưa có điều kiện mua máy ép phun. Ép buồng thường được dùng trong sản xuất số lượng nhiều, quá trình ép tự động và hiệu quả hơn.